Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Ikraftträdande: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Uppslagsord: offentlighets- och sekretesslag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:527
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:527) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:550
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 28 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240
Rubrik: Lag (2009:550) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:612
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 13 §, 42 kap. 9 §; nya 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §, rubr. närmast före 29 kap. 13 a §, 38 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Rubrik: Lag (2009:612) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:613
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, rubr. till 42 kap., rubr. närmast före 42 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256
Rubrik: Lag (2009:613) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:676
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281
Rubrik: Lag (2009:676) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.


Ändring 2009:677
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2009-07-14
Förarbeten: Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286
Rubrik: Lag (2009:677) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
Rubrik: Lag (2009:707) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 306R1082

Ändring 2009:871
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274
Rubrik: Lag (2009:871) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:1017
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 1, 5 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Rubrik: Lag (2009:1017) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:1020
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 §, rubr. till 42 kap.; nya 42 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§, rubr. närmast före 42 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Rubrik: Lag (2009:1020) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:1270
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 4 §, bil.
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195 och prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3, rskr 2009/10:61
Rubrik: Lag (2009:1270) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:1293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Rubrik: Lag (2009:1293) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2009:1419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:30, bet. 2009/10:FiU7, rskr. 2009/10:86
Rubrik: Lag (2009:1419) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:30
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 22 §, rubr. närmast före 30 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Rubrik: Lag (2010:30) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.


Ändring 2010:85
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 11 §, 39 kap. 2, 6 §§; nya 39 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 39 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträdande: 2010-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:56, bet. 2009/10:KU15, rskr. 2009/10:182
Rubrik: Lag (2010:85) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2010:88
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 22 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 22 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraftträdande: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:64, bet. 2009/10:KU35, rskr. 2009/10:193
Rubrik: Lag (2010:88) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:208
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 1 §, 28 kap. 17 §, 37 kap. 3 §; rubr. närmast efter 28 kap. 10 §; ny 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208
Rubrik: Lag (2010:208) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010. Lag (2011:744).
2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse. Lag (2011:744).


Ändring 2010:214
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2010-05-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209
Rubrik: Lag (2010:214) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 18 §, 35 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Rubrik: Lag (2010:368) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 2, 18 §§, 35 kap. 1, 10 §§, 37 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Rubrik: Lag (2010:369) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag.


Ändring 2010:372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Rubrik: Lag (2010:372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 17 §, 37 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Rubrik: Lag (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:498
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 kap. 4 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Rubrik: Lag (2010:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:520
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 19 §, 29 kap. 8, 10 §§, bil.
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:520) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:573
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-07-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311
Rubrik: Lag (2010:573) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:628
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Rubrik: Lag (2010:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:679
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 8, 10, 18 §§, 26 kap. 6, 7 §§, 44 kap. 3 §, rubr. närmast före 44 kap. 3 §, bil.; nya 25 kap. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 25 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: rop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Rubrik: Lag (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före den 1 januari 2011 gäller 25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i sin äldre lydelse.


Ändring 2010:715
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332
Rubrik: Lag (2010:715) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:866
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 23 kap. 1 §; ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §, rubr. närmast före 23 kap. 1, 2, 3, 5 §§; ny 25 kap. 13 a §, rubr. närmast före 23 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:866) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.


Ändring 2010:1048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378
Rubrik: Lag (2010:1048) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1305) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 14 §, rubr. närmast före 18 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28
Rubrik: Lag (2010:1343) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 14 kap. 1 § betecknas 14 kap. 2 §; ändr. 13 kap. 2 §; ny 14 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Rubrik: Lag (2010:1348) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1361
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. till 17 kap.; nya 17 kap. 7, 8 §§, rubr. närmast före 17 kap. 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34, EUTL131/2009 s101
Rubrik: Lag (2010:1361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 309L0017

Ändring 2010:1436
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Rubrik: Lag (2010:1436) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


Ändring 2010:1507
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1507) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1540
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Rubrik: Lag (2010:1540) om ändring i lagen (2010:679) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1633
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Rubrik: Lag (2010:1633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2010:1768
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 10 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60, EUTL108/2007 s1
Rubrik: Lag (2010:1768) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 307L0002

Ändring 2010:1883
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Rubrik: Lag (2010:1883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet.


Ändring 2010:1890
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 31 kap. 22 a §, rubr. närmast före 31 kap. 22 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55
Rubrik: Lag (2010:1890) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2010:1982
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §, bil.; ny 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37
Rubrik: Lag (2010:1982) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2010:2076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 44 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Rubrik: Lag (2010:2076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:191
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 7 §; nya 23 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Rubrik: Lag (2011:191) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:494
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast efter 35 kap., rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Rubrik: Lag (2011:494) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:553
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 7 §; nya 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a §, 29 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
Rubrik: Lag (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 309L0018

Ändring 2011:606
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 §; ny 34 kap. 10 a §, rubr. närmast före 34 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2011-06-18
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260, EUTL7/2009 s1
Rubrik: Lag (2011:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 309R0004

Ändring 2011:727
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 29 kap. 10 a §, rubr. närmast före 29 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274, EUTL315/2007 s51
Rubrik: Lag (2011:727) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 307L0059

Ändring 2011:739
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 4 §, 27 kap. 4, 5, 10 §§, 31 kap. 16 §, 32 kap. 11 §, 43 kap. 5, 8 och 10 §§, 44 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267
Rubrik: Lag (2011:739) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 1 §, 36 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Rubrik: Lag (2011:743 ) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:744
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. övergångsbest. till 2010:208
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Rubrik: Lag (2011:744) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:774
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Rubrik: Lag (2011:774) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:779
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553
Förarbeten: Bet. 2010/11:TU28, rskr 2010/11:286
Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6 §, 36 kap. 3, 8 §§, rubr. till 36 kap., rubr. närmast efter 3 kap., rubr. närmast före 36 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300
Rubrik: Lag (2011:864) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:1036
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Rubrik: Lag (2011:1036) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:1113
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 1, 15 §§; ny 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Rubrik: Lag (2011:1113) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:1202
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46
Rubrik: Lag (2011:1202) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2011:1217
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30
Rubrik: Lag (2011:1217) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2011:1427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 27 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1427) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2011:1544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
Rubrik: Lag (2011:1544) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 310L0024

Ändring 2011:1574
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91
Rubrik: Lag (2011:1574) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158
Rubrik: Lag (2012:147) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:235
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Rubrik: Lag (2012:235) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.
2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) gäller 29 kap. 5 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2012:288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 23, 26 §§, 18 kap. 19 §, 29 kap. 2 §, 38 kap. 5 §, 44 kap. 4 §, rubr. närmast före 29 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Rubrik: Lag (2012:288) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218
Rubrik: Lag (2012:311) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om bevis om kompetens som Europaläkare som har kommit in före den 1 juli 2012.


Ändring 2012:324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1, EUTL7/2009 s1
Rubrik: Lag (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 303R2201, 309R0004

Ändring 2012:450
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 kap. 10 a §, 36 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220, EUTL7/2009 s1, EUTL192/2011 s51,EUTL338/2003 s1,
Rubrik: Lag (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 309R0004, 22011A0722, 303R2201

Ändring 2012:459
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Rubrik: Lag (2012:459) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:630
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 6 §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2012-12-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2, rskr. 2012/13:10
Rubrik: Lag (2012:630) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:664
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 15 §; ny 26 kap. 14 a §, rubr. närmast före 26 kap. 14 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Rubrik: Lag (2012:664) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:689
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 kap. 7 b §, rubr. närmast före 17 kap. 7 b §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7, rskr. 2012/13:34, EUTL211/2009 s55, EUTL211/2009 s94
Rubrik: Lag (2012:689) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 309L0072, 309L0073

Ändring 2012:736
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25
Rubrik: Lag (2012:736) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59
Rubrik: Lag (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:770
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35
Rubrik: Lag (2012:770) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:778
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 26 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Rubrik: Lag (2012:778) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:804
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 10 kap. 18 a §, rubr. närmast före 10 kap. 18 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Rubrik: Lag (2012:804) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2012:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:324
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Ändring 2012:846
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 8 §; ny 17 kap. 7 a §, rubr. närmast före 17 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
Rubrik: Lag (2012:846) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 311L0016

Ändring 2012:850
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 § i 2012:765
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77, EUTL64/2011 s1
Rubrik: Lag (2012:850) om ändring i lagen (2012:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 311L0016

Ändring 2012:920
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Rubrik: Lag (2012:920) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2012:956
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 8, 8 a, 18 §§
Ikraftträdande: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.
3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som följer av 25 kap. 18 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande när det är fråga om uppgift i sådan anmälan till Socialstyrelsen som lämnats över till Inspektionen för vård och omsorg. Lag (2013:275).


Ändring 2013:133
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2010:383
Rubrik: Förordning (2013:133) om ikraftträdande av lagen (2010:383) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:275
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny p 3 övergångsbest. till 2012:956
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Rubrik: Lag (2013:275) om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213
Rubrik: Lag (2013:289) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:314
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §; ny 19 kap. 3 a §, rubr. närmast före 19 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Rubrik: Lag (2013:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:339
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Rubrik: Lag (2013:339) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 12 §, 26 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231
Rubrik: Lag (2013:406) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:461
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 kap. 3 §, rubr. närmast före 32 kap. 3 §; ny 32 kap. 3 a §, rubr. närmast före 32 kap. 3, 3 a §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Rubrik: Lag (2013:461) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas även på sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.


Ändring 2013:626
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 18 §, 44 kap. 5 §; nya 25 kap. 17 a, 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 25 kap. 17 a, 17 c §§
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Rubrik: Lag (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före den 1 januari 2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.


Ändring 2013:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2014-05-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Rubrik: Lag (2013:765) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:795
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 23, 27 §§, 24 kap. 9 §; nya 24 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraftträdande: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20
Rubrik: Lag (2013:795) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:878
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Rubrik: Lag (2013:878) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 15 kap. 1 a § betecknas 15 kap. 1 b §; ändr. 15 kap. 3, 6 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 1 a § sätts närmast före 15 kap. 1 b §; ny 15 kap. 1 a §, rubr. närmast före 15 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59
Rubrik: Lag (2013:972) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:1028
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 17 a, 17 b §§ i 2013:626
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Rubrik: Lag (2013:1028) om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:1139
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-05-01
Förarbeten: Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126
Rubrik: Lag (2013:1139) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2013:1148
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Rubrik: Lag (2013:1148) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2014:29
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140
Rubrik: Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:57
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 14 §; nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Rubrik: Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:259
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222, EUTL142/2012 s1
Rubrik: Lag (2014:259) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 312L0013

Ändring 2014:277
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Rubrik: Lag (2014:277) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:296
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227
Rubrik: Lag (2014:296) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:304
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251
Rubrik: Lag (2014:304) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:329
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:450
Rubrik: Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

Ändring 2014:344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250, EUTL181/2013 s15
Rubrik: Lag (2014:344) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 313R0608

Ändring 2014:357
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25, rskr. 2013/14:243, EUTL275/2012 s27
Rubrik: Lag (2014:357) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Celexnr: 312L0025

Ändring 2014:361
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2014-07-03
Förarbeten: Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229
Rubrik: Lag (2014:361) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:403
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 35 kap. 19 a §, rubr. närmast före 35 kap. 19 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:403) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39, rskr. 2013/14:242
Rubrik: Lag (2014:415) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:492
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 30 §, rubr. närmast före 30 kap. 8 §; nya 30 kap. 4 a, 8 a §§
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Rubrik: Lag (2014:492) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:633
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 18 a, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 1, 3, 11, 15, 16, 17 §§, 23 kap. 6 §, 29 kap. 10 §, 32 kap. 3 a §, 35 kap. 1, 4, 8, 19 a, 20, 21, 23 §§, 37 kap. 6 §, rubr. närmast före 21 kap. 4 §, 23 kap. 6 §, 35 kap. 19 a §; nya 18 kap. 16 a §, 21 kap. 4 a §, 35 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:633) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 1 § gäller fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Statens biografbyrå. Lag (2017:1076).


Ändring 2014:806
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 41 kap. 1, 2 §§, 44 kap. 1 §; ny 39 kap. 5 c §, rubr. närmast före 39 kap. 5 c §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Rubrik: Lag (2014:806) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:830
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328
Rubrik: Lag (2014:830) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:851
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Rubrik: Lag (2014:851) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till Kronofogdemyndighetens verksamhet enligt lagen (1986:436) om näringsförbud.


Ändring 2014:887
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 kap. 4, 5 §§, 36 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382
Rubrik: Lag (2014:887) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:897
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Rubrik: Lag (2014:897) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:987
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU
Rubrik: Lag (2014:987) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2014:1563
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85
Rubrik: Lag (2014:1563) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 35 kap. 4 a, 10 b §§
Ikraftträdande: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101
Rubrik: Lag (2015:53) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:66
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Rubrik: Lag (2015:66) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149
Rubrik: Lag (2015:196) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:268
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193
Rubrik: Lag (2015:268) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 kap. 8 a §, rubr. närmast före 32 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Rubrik: Lag (2015:283) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257
Rubrik: Lag (2015:434) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Rubrik: Lag (2015:438) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:603
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §, 11 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Rubrik: Lag (2015:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.


Ändring 2015:645
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13
Rubrik: Lag (2015:645) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8, rskr. 2015/16:39
Rubrik: Lag (2015:781) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2015:917
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, direktiv 2011/16/EU
Rubrik: Lag (2015:917) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:973
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Rubrik: Lag (2015:973) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2015:1033
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 12, 13, 30 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 30 kap. 8 b §, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d §§, 13 a §, rubr. närmast före 12 a §, 12 c §
Ikraftträdande: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2015:1033) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.


Ändring 2016:62
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 4 b, 5, 30 §§
Ikraftträdande: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Rubrik: Lag (2016:62) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter i ärenden hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare som har inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2016:149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 28 kap. 16 a §, rubr. närmast före 28 kap. 16 a §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Lag (2016:149) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:418
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 25 kap. 17 d §, rubr. närmast före 25 kap. 17 d §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229
Rubrik: Lag (2016:418) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:441
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 30 kap. 4 c §
Ikraftträdande: 2016-06-17
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Rubrik: Lag (2016:441) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:501
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43 kap. 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 43 kap. 10 §; ny 43 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237
Rubrik: Lag (2016:501) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2016:528
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 17 c §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Rubrik: Lag (2016:528) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:628
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 30 kap. 12 c, 12 d §§ betecknas 30 kap. 12 d, 12 e §§; ny 30 kap. 12 c §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Rubrik: Lag (2016:628) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:688
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 kap. 6 §, rubr. närmast före 34 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Rubrik: Lag (2016:688) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden hos kommunal budget- och skuldrådgivare där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2016:703
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 28 kap. 10 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Rubrik: Lag (2016:703) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:728
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 36 kap. 2 a §, 42 kap. 4 a §
Förarbeten: Prop. 2015/16.124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Rubrik: Lag (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:750
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269
Rubrik: Lag (2016:750) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:758
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 34 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2017-01-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301
Rubrik: Lag (2016:758) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:883
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Rubrik: Lag (2016:883) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:1008
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16
Rubrik: Lag (2016:1008) om ändring i offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:1030
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Rubrik: Lag (2016:1030) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:1155
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 3 §, 31 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Rubrik: Lag (2016:1155) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.


Ändring 2016:1203
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62
Rubrik: Lag (2016:1203) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2016:1297
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Rubrik: Lag (2016:1297) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt den upphävda lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.


Ändring 2016:1314
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 30 kap. 6, 30 §; nya 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 8 c §§, 32 kap. 6 a §, 35 kap. 9 a §, rubr. närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap. 8 c §, 32 kap. 6, 6 a §
Ikraftträdande: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Rubrik: Lag (2016:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet.


Ändring 2017:178
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 4 §, 13 kap. 5 §, 35 kap. 7 §, 43 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 3 §; nya 10 kap. 3 a, 4 a §§, 35 kap. 8 a, 13 a §§, rubr. närmast före 35 kap. 13 a §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Rubrik: Lag (2017:178) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Rubrik: Lag (2017:184) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:314
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Rubrik: Lag (2017:314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:318
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214
Rubrik: Lag (2017:318) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:351
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Rubrik: Lag (2017:351) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:377
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 4 §, 26 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Rubrik: Lag (2017:377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 2 §, 35 kap. 1, 10 §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Rubrik: Lag (2017:456) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag.


Ändring 2017:499
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Rubrik: Lag (2017:499) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:594
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 12 a §, rubr. närmast före 28 kap. 10 a, 12 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Rubrik: Lag (2017:594) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärende om etableringsplan och i ärende om ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.


Ändring 2017:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Rubrik: Lag (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 34 kap. 1 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter om förpliktelser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.


Ändring 2017:614
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Rubrik: Lag (2017:614) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:651
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 30 §; ny 30 kap. 23 a §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Rubrik: Lag (2017:651) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Rubrik: Lag (2017:697) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1012
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §, 18 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Rubrik: Lag (2017:1012) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633; nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37
Rubrik: Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För ärenden enligt den upphävda lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring gäller 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2017:1077
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40 kap. 5 §; ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:198, bet. 2017/18:KU9, rskr. 2017/18:40
Rubrik: Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1133
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38
Rubrik: Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Rubrik: Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Rubrik: Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2017:1313
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Rubrik: Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:84
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Rubrik: Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:93
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 41 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154
Rubrik: Lag (2018:93) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:140
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2016:1008
Rubrik: Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 18 §; ny 25 kap. 17 e §, rubr. närmast före 25 kap. 17 e §
Ikraftträdande: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186
Rubrik: Lag (2018:163) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:220
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 27 §, 21 kap. 7 §, rubr. närmast före 21 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224
Rubrik: Lag (2018:220) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:498
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:208, bet. 2017/18:KU45, rskr. 2017/18:269
Rubrik: Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:561
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 2 §, rubr. ärmast före 36 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Rubrik: Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:591
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 1, 3, 10 §§
Ikraftträdande: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289
Rubrik: Lag (2018:591) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om registerkontroll eller särskild personutredning som har genomförts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) före ikraftträdandet.


Ändring 2018:603
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Rubrik: Lag (2018:603) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:682
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 kap. 6 b §, rubr. närmast före 32 kap. 6 b §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Rubrik: Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a, 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2, 9 §§, rubr. 22 kap. 2 §; nya 21 kap. 3 a §, rubr. närmast före 21 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Rubrik: Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelsen i 22 kap. 2 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i ärenden om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481).
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.


Ändring 2018:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 kap. 3 §; ny 24 kap. 3 a §, rubr. närmast före 24 kap. 3 a §
Förarbeten: Prop. 2017/18:193,bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.
Rubrik: Förordning (2018:1093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1114
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 17 kap. 4 c §, rubr. närmast före 17 kap. 4 c §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354
Rubrik: Lag (2018:1114) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1116
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 9 §, rubr. närmast före 28 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385
Rubrik: Lag (2018:1116) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1144
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 40 kap. 7 b §, rubr. närmast före 40 kap. 7 b §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Rubrik: Lag (2018:1144) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1157
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 4, 10 §§
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Rubrik: Lag (2018:1157) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2017:600
Rubrik: Förordning (2018:1185) om ikraftträdande av lagen (2017:600) om ändring

Ändring 2018:1194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§, rubr. närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 35 kap. 23 a, 23 b §§
Ikraftträdande: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401
Rubrik: Lag (2018:1194) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1201
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391
Rubrik: Lag (2018:1201) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före ikraftträdandet.


Ändring 2018:1216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 6, 17 c §§
Ikraftträdande: 2020-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Rubrik: Lag (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1228
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Rubrik: Lag (2018:1228) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 2 §; ny 17 kap. 7 c §, rubr. närmast före 17 kap. 7 c §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392
Rubrik: Lag (2018:1245) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1269
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 1, 6 §§
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388
Rubrik: Lag (2018:1269) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före den 1 januari 2019.

Ändring 2018:1276
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 25 §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a §; ny 30 kap. 25 b §
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Rubrik: Lag (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439, direktiv 2004/109/EG
Rubrik: Lag (2018:1372) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1377
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 10 a §, rubr. närmast före 26 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416
Rubrik: Lag (2018:1377) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Ändring 2018:1400
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 kap. 12 e §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2018:1400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS 2009:400

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-05-20

Först inlagd:
2009-06-02

Senast ändrad:
2018-09-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1400