Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare
Ikraftträdande: 2009-05-01, överg.best.
Uppslagsord: vigsel
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
SFS 2009:263

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-04-02

Först inlagd:
2009-04-16

Uppdaterad: