Myndighet: Finansdepartementet OU
Rubrik: Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61, EGTL340/2002 s1
Uppslagsord: valfrihetssystem
Celexnr: 302R2195
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:856) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Ändring 2016:572
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:572) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Ändring 2016:1153
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Rubrik: Lag (2016:1153) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Ändring 2017:754
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:754) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
SFS 2008:962

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-11-20

Först inlagd:
2008-12-03

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:754