Myndighet: Finansdepartementet RS
Rubrik: Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Ikraftträdande: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7, rskr. 2007/08:166
Uppslagsord: underrättelseskyldighet
Stickord: utbetalning, välfärdssystem
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:1015
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Rubrik: Lag (2009:1015) om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SFS 2008:206

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-04-24

Först inlagd:
2008-05-07

Senast ändrad:
2013-08-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:1015