Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
Ikraftträdande: 2008-01-01
Uppslagsord: haverikommission Statens
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2012:616
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträdande: 2012-11-20
Förarbeten: EGTL295/2010 s35
Rubrik: Förordning (2012:616) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
Celexnr: 310R0996

Ändring 2014:1381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1381) om ändring i förordningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
SFS 2007:860

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-08

Först inlagd:
2007-12-03

Senast ändrad:
2015-01-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1381