Författningen har upphävts / ska upphävas 2017-11-01 genom SFS 2017:868
Myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Rubrik: Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Ikraftträdande: 2008-01-01
Uppslagsord: länsstyrelseinstruktion
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2008:284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 64, 65 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205
Rubrik: Förordning (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2008:1262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 65 § i 2008:284
Rubrik: Förordning (2008:1262) om ändring i förordningen (2008:284) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2008:1346
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 54 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1346) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2009:95
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2009-03-15
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
Rubrik: Förordning (2009:95) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Celexnr: 306R1083, 306R1080

Ändring 2009:1377
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1377) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2009:1475
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §; ny 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraftträdande: 2010-02-01
Rubrik: Förordning (2009:1475) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2010:158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2010-04-01
Rubrik: Förordning (2010:158) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2010:215
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2010-05-01
Rubrik: Förordning (2010:215) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2010:496
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2010-07-15
Rubrik: Förordning (2010:496) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2010:962
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2010:962) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2010:1165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraftträdande: 2010-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:1165) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skyddsbehövande och andra utlänningar som omfattas av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och som före utgången av november 2010 för första gången har tagits emot i en kommun.

Ändring 2010:1754
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1754) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2011:164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: EUTL210/2006 s25, EUTL210/2006 s1
Rubrik: Förordning (2011:164) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion
Celexnr: 306R1083, 306R1080

Ändring 2011:842
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Rubrik: Förordning (2011:842) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2011:1238
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17, 18, 19, 20, 21 §§; ändr. 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2012-06-01
Rubrik: Förordning (2011:1238) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2011:1497
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §; nya 66, 67, 68 §§, rubr. närmast före 66 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1497) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2013:815
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraftträdande: 2013-12-15
Rubrik: Förordning (2013:815) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2013:981
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:981) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2014:1086
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 66 §
Ikraftträdande: 2014-11-01
Rubrik: Förordning (2014:1086) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2015:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2016-01-12
Rubrik: Förordning (2015:935) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2015:1060
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 52 §
Ikraftträdande: 2016-04-01
Rubrik: Förordning (2015:1060) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2016:664
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 62, 63 §§
Ikraftträdande: 2016-07-15
Rubrik: Förordning (2016:664) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2016:1365
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 62, 63 §§, rubr. närmast före 62 §
Ikraftträdande: 2017-02-01
Rubrik: Förordning (2016:1365) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2017:222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Rubrik: Förordning (2017:222) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2017:250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Rubrik: Förordning (2017:250) om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 2017:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 2007:825

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-08

Upphävandedatum:
2017-11-01

Först inlagd:
2007-11-27

Senast ändrad:
2017-09-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:250