Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-08-09 genom SFS 2011:927
Myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall
Ikraftträdande: 2007-07-12
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
Celexnr: 306R1013
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:318
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, de nya 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10 §§ sätts närmast före 9, 11, 12 §§; nya 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck
Ikraftträdande: 2010-06-01
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
Rubrik: Förordning (2010:318) om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Ändring 2011:48
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:48) om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

Ändring 2011:927
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 2007:383

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-05-31

Upphävandedatum:
2011-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:48