Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Ikraftträdande: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2015:455
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 3 a, 11 a §§
Ikraftträdande: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:62, bet. 2014/15:KrU11 rskr. 2014/15:240
Rubrik: Lag (2015:455) om ändring i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
SFS 2006:1006

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-06-21

Först inlagd:
2006-07-04

Senast ändrad:
2015-08-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:455