Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Uppslagsord: allmän vattentjänst
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 42 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:515) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ändring 2010:917
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:917) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ändring 2015:693
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 52, 53, 54, 55, 56 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 53 a, 53 b, 53 c, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 56 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Rubrik: Lag (2015:693) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Ändring 2017:749
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 57 §, rubr. närmast före 57 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:749) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
SFS 2006:412

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-05-18

Först inlagd:
2006-06-02

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:749