Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Förordning (2006:311) om transport av farligt gods
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL138/1999 s20, EGTL149/2002 s28, EGTL145/1996 s10
Uppslagsord: transport
Stickord: farligt gods
Celexnr: 394L0055, 304L0111, 396L0049, 304L0110, 395L0050, 304L0112, 399L0036, 302L0050, 396L0035
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2007:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:864) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2008:467
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10, 18 §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Rubrik: Förordning (2008:467) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2008:1091
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 7, 10, 12, 14, 16, 19 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23
Rubrik: Förordning (2008:1091) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Celexnr: 395L0050, 304L0112

Ändring 2009:610
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 8, 14, 16 §§
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
Rubrik: Förordning (2009:610) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Celexnr: 308L0068, 01995L0050, 308L0054

Ändring 2009:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13, EGTL249/1995 s35, EUTL162/2008 s11
Rubrik: Förordning (2009:691) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Celexnr: 308L0068, 395L0050, 308L0054

Ändring 2010:657
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: EUTL260/2008 s13
Rubrik: Förordning (2010:657) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Celexnr: 308L0068

Ändring 2010:1076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Rubrik: Förordning (2010:1076) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2010:1838
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2011-01-17
Rubrik: Förordning (2010:1838) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2011:1013
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 9 14 §§
Ikraftträdande: 2011-10-20 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EUTL165/2010 s1, EUTL162/2008 s11, EUTL260/2008 s13
Rubrik: Förordning (2011:1013) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Celexnr: 308R0765, 310L0035, 308L0054, 308L0068
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2011.
2. De besiktningsorgan för fordon för transport på väg eller i terräng som enligt äldre föreskrifter är behöriga att utföra teknisk kontroll enligt bilagorna till ADR ska anses behöriga till det fram till den 1 april 2012.


Ändring 2013:544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:544) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2014:1224
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 10, 17, 18 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1224) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2015:9
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2015-03-01
Rubrik: Förordning (2015:9) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2015:349
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2015-06-12
Rubrik: Förordning (2015:349) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Ändring 2017:607
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:607) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.
SFS 2006:311

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-05-04

Först inlagd:
2006-05-23

Senast ändrad:
2017-06-30

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:607