Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170, EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL145/1996 s10
Uppslagsord: transport
Stickord: farligt gods
Celexnr: 394L0055, 304L0111, 396L0049, 304L0110, 395L0050, 304L0112, 396L0035
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2008:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162
Rubrik: Lag (2008:243) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Ändring 2009:514
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:514) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Ändring 2014:689
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:689) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Ändring 2018:400
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Rubrik: Lag (2018:400) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
SFS 2006:263

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-04-06

Först inlagd:
2006-04-26

Senast ändrad:
2018-05-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:400