Myndighet: Justitiedepartementet L7
Rubrik: Utlänningsförordning (2006:97)
Ikraftträdande: 2006-03-31 överg.best.
Uppslagsord: utlänningsförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2006:262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap 12, 13, 14, 15 §§; ändring 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 2, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §, 4 kap 9 §; nya 3 a kap, 4 kap 16 a, 19 a, 21 a, 21 b, 27 §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 10 b, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 19 a, 21 a, 21 b §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 14 §§
Ikraftträdande: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EGTL327/1994 s1, EGTL81/2001 s1, EGTL142/1970 s24
Rubrik: Förordning (2006:262) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 394D0795, 301R0539, 370L1251
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 30 april 2006 utom såvitt avser 4 kap. 21 b och 27 §§ som träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 21 a § skall inte tillämpas på ansökningar som kommit in till Migrationsverket före den 30 april 2006.


Ändring 2006:300
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: EUTL105/2006 s1
Rubrik: Förordning (2006:300) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 306L0562

Ändring 2006:302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 4 §
Ikraftträdande: 2006-06-01
Rubrik: Förordning (2006:302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2006:443
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 kap 14 a, 15 a, 15 b §§, 7 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:443) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2006:1061
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 5 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Rubrik: Förordning (2006:1061) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2006:1415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 4 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1415) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2006:1568
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 4 a, 5 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1568) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2006:1578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträdande: 2007-02-01
Förarbeten: EUTL375/2004 s12
Rubrik: Förordning (2006:1578) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2007:8
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2007-01-30 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:8) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 30 januari 2007. Bestämmelsen skall dock tillämpas på ansökningar om visering som görs från och med den 1 januari 2007.


Ändring 2007:147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1 §, 3 a kap 8 §, 4 kap 18 §; nya 3 a kap 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
Rubrik: Förordning (2007:147) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 304L0038, 304L0038R[2]

Ändring 2007:320
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §, 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:320) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2007:680
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträdande: 2007-09-01
Rubrik: Förordning (2007:680) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2007:750
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 8 kap 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 8 kap 10 c, 10 d §§
Ikraftträdande: 2007-12-01
Rubrik: Förordning (2007:750) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2007:929
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a kap 1, 5 §§, 4 kap 18 §, 5 kap 2, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 8 kap 13 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:929) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2007:1245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-02-01
Rubrik: Förordning (2007:1245) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2008:294
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §; nya 4 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: EUTL289/2005 s15
Rubrik: Förordning (2008:294) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 305L0071

Ändring 2008:644
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 20 §, rubr. närmast före 7 kap 20 §
Ikraftträdande: 2008-08-01
Rubrik: Förordning (2008:644) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2008:740
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-12-01
Rubrik: Förordning (2008:740) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2008:895
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 5 kap 3, 4, 7, 12 §§, 6 kap 1 §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §; nya 4 kap 4 a §, 5 kap 7 a §, 7 kap 1 a § , rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2008-12-15
Rubrik: Förordning (2008:895) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2008:982
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 15 a §, rubr. närmast före 7 kap 15 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:982) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2009:144
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL349/2004 s1, EUTL199/2007 s30
Rubrik: Förordning (2009:144) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 304R2007, 307R0863

Ändring 2009:914
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2009-09-01
Rubrik: Förordning (2009:914) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2009:1302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2009:1549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 12 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 5, 10 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 a §; nya 7 kap. 8 a §, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 e, 10 f §§, rubr. närmast före 8 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1549) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2010:176
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2010-04-15
Rubrik: Förordning (2010:176) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2010:607
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 §, 7 kap. 15 a §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: EUTL50/2003 s1
Rubrik: Förordning (2010:607) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 303R0343

Ändring 2011:200
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 5 §; ny 4 kap. 24 a §
Ikraftträdande: 2011-04-05
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
Rubrik: Förordning (2011:200) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 302R1030

Ändring 2011:202
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 22, 24 a §§, 5 kap. 10 §, 6 kap. 4, 17 §§; ny rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-05-20
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
Rubrik: Förordning (2011:202) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 302R1030
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2011 i fråga om 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 § och rubriken närmast före 5 kap. 10 § och i övrigt den 1 juli 2011.
2. Ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling är giltigt längst t.o.m. den 19 maj 2015.


Ändring 2011:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2011-05-16
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
Rubrik: Förordning (2011:408) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 304L0038

Ändring 2011:706
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, 12 §§, 4 kap. 6, 21 §§, 8 kap. 4 §; nya 3 kap. 2, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 10 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1, EUTL105/2006 s1, EUTL83/2010 s1
Rubrik: Förordning (2011:706 ) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 309R0810, 306R0562, 310R0265

Ändring 2011:954
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 21 §
Ikraftträdande: 2011-10-11
Förarbeten: EUTL218/2008 s60
Rubrik: Förordning (2011:954) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 308R0767

Ändring 2011:1048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 9 §, 8 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2011-11-15
Rubrik: Förordning (2011:1048) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2011:1122
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2011:1466
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1466) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2012:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:839) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2013:122
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-05-01
Rubrik: Förordning (2013:122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2013:286
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e §§; nya 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §
Ikraftträdande: 2013-06-10
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
Rubrik: Förordning (2013:286) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 304L0038

Ändring 2013:362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:362) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2013:560
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:560) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2013:601
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a, 24 §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 a §; nya 4 kap. 19 b §, 5 a kap.
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: EUTL155/2009 s17
Rubrik: Förordning (2013:601) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 309L0050

Ändring 2013:641
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1 §; nya 6 kap. 13 a §, 7 kap. 1 b, 22 §§, 8 kap. 10 h, i §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a, 7 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: EUTL168/2009 s24
Rubrik: Förordning (2013:641) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 309L0052

Ändring 2013:654
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap. 8 a §, 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 6, 7, 8 §§, 8 kap. 5 §, rubr.närmast före 7 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2013-09-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:654) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggning av ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.


Ändring 2013:810
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 15 b §, rubr. närmast före 7 kap. 15 b §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:810) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2014:38
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 4 kap. 21 b § betecknas 21 c §; ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 21 b § sätts närmast före 4 kap. 21 c §; nya 4 kap. 21 b §, 8 kap. 10 j §
Ikraftträdande: 2014-04-01
Förarbeten: EUTL343/2011 s1
Rubrik: Förordning (2014:38) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 311L0098

Ändring 2014:64
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-06-01
Rubrik: Förordning (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2014:185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 8, 8 a, 11 §§, rubr. närmast före 3 a kap. 1 §; nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 a kap. 6, 7, 7 a, 7 b, 9 §§, 4 kap. 7 b, 9, 10, 16 a, 17, 18, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 11 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1 b, 2, 3, 7, 10, 14, 15 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f §§; nya 1 kap. 6 §, 3 a kap. 6 a §, 4 kap. 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 8 kap.10 c §
Ikraftträdande: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1
Rubrik: Förordning (2014:185) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Celexnr: 304L0038, 311L0051
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
2. Vid tillämpningen av 5 kap. 3 § tredje stycket och 7 kap. 3 och 14 §§ ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2014:186
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 § i 2014:64
Rubrik: Förordning (2014:186) om ändring i förordningen (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2014:779
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 4 kap. 4 b § betecknas 4 kap. 4 c §; ändr. 4 kap. 4 a §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 11 §; nya 4 kap. 4 b, 5 a, 23 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 23 a §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Om utresan från Sverige äger rum den 1–7 juli 2014 gäller, istället för vad som föreskrivs i 4 kap. 23 a §, att anmälan till Migrationsverket ska göras senast på utresedagen.

Ändring 2014:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 7 a §; nya 6 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Rubrik: Förordning (2014:780) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2014:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Rubrik: Förordning (2014:781) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2014:1192
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 19, 22 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 §§, 8 kap. 5, 7, 8, 10 i, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 8 §; ny 7 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1192) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2015:92
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 8 §, 6 kap. 2, 6, 9, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 8 §§, 8 kap. 3 a §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2015-04-15
Rubrik: Förordning (2015:92) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2015:95
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 15 a §
Ikraftträdande: 2015-04-01
Rubrik: Förordning (2015:95) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2015:241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2015-06-01
Förarbeten: direktiv 2010/65/EU
Rubrik: Förordning (2015:241) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2015:377
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraftträdande: 2015-07-20
Rubrik: Förordning (2015:377) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:34
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 3 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-04-01
Rubrik: Förordning (2016:34) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:413
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 26 §, 5 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Rubrik: Förordning (2016:413) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:672
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Rubrik: Förordning (2016:672) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:755
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2016-07-20
Rubrik: Förordning (2016:755) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:851
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 c §
Ikraftträdande: 2016-09-01
Rubrik: Förordning (2016:851) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2016:1244
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 8, 21 §§, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 f, 10 g §§; ny 8 kap. 9 c §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU
Rubrik: Förordning (2016:1244) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2017:21
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 21 d §, rubr. närmast före 4 kap. 21 d §
Ikraftträdande: 2017-02-21
Rubrik: Förordning (2017:21) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2017:259
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 10 h §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Rubrik: Förordning (2017:259) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2017:524
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Rubrik: Förordning (2017:524) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2017:884
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 8 a §; ny 7 kap. 7 b §
Ikraftträdande: 2017-11-01
Rubrik: Förordning (2017:884) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2018:72
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2, 7 a §§, 8 kap. 5 §; nytt 5 b kap.
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU
Rubrik: Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Ändring 2018:321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §; nytt 5 c kap.
Ikraftträdande: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU
Rubrik: Förordning (2018:321) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
SFS 2006:97

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-02-23

Först inlagd:
2006-03-08

Senast ändrad:
2018-05-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1103