Myndighet: Finansdepartementet B
Rubrik: Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Uppslagsord: inlåningsverksamhet
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2004:446
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2005:934
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2008:506
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Rubrik: Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2009:74
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträdande: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Rubrik: Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Celexnr: 305L0060

Ändring 2009:362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Rubrik: Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2013:232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Rubrik: Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2014:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Rubrik: Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2015:185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Rubrik: Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Ändring 2017:647
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 18, 21 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§; rubr. närmast före 18 d, 18 g §§
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Rubrik: Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
SFS 2004:299

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2004-05-19

Först inlagd:
2004-06-03

Senast ändrad:
2017-06-30

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:647