Myndighet: Finansdepartementet B
Rubrik: Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL126/2000 s1, EGTL035/2003 s1
Uppslagsord: bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 300L0012, 302L0087
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2004:444
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 7 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:444) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2004:591
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 9 §, 11 kap 1 §; nya 10 kap 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 10 kap 31 §
Ikraftträdande: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
Rubrik: Lag (2004:591) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 301R2157

Ändring 2005:197
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 10 §
Ikraftträdande: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190
Rubrik: Lag (2005:197) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2005:497
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 1 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Rubrik: Lag (2005:497) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2005:932
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 kap; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 7 kap 4 §, 11 kap 1, 2, §§, 13 kap 1, 10 §§, 15 kap 19 §, 16 kap 1 §, 17 kap 1 §; nytt 10 kap
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158 och 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1
Rubrik: Lag (2005:932) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 304R0139, 301R2157

Ändring 2005:1055
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap 3, 17 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Rubrik: Lag (2005:1055) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2006:405
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 10 kap 12 a §, 12 kap 9 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Rubrik: Lag (2006:405) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2006:543
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 9 §, 14 kap 2, 6 §§, 17 kap 1 §; nya 3 kap 8 a §, 14 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
Rubrik: Lag (2006:543) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 302L0087, 305L0001

Ändring 2006:612
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 9 §, 10 kap 38, 43 §§; nya 12 kap 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 12 kap 21 §
Ikraftträdande: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
Rubrik: Lag (2006:612) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 301R2157, 303R1435
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid bildande av ett europabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE- förordningen, och
2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE- förordningen.


Ändring 2006:1387
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5, 8 §§, 3 kap 2 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 11 §, 9 kap 1 §, 10 kap 37 §, 12 kap 20 §, 13 kap 11 §, 14 kap 2, 6 §§, 15 kap 1 §; rubr. närmast före 13 kap 7 § sätts närmast efter föregående par.; nya 6 kap 4 a, 4 b §§, 13 kap 6 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a, 4 b §§
Ikraftträdande: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1
Rubrik: Lag (2006:1387) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 306L0048

Ändring 2007:316
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 25 §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24, rskr. 2006/07:159
Rubrik: Lag (2007:316) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller dock, om fusionsplanen har blivit gällande hos moderbolaget före denna tidpunkt.


Ändring 2007:563
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 7 §, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 3 §§
Ikraftträdande: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL177/2006 s1
Rubrik: Lag (2007:563) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 306L0048

Ändring 2007:1465
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
Rubrik: Lag (2007:1465) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 319680151, 303L0058

Ändring 2008:7
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap 17 §; ändr. 10 kap 19, 38 §§, 12 kap 13, 18 §§
Ikraftträdande: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121, EGTL294/2001 s1
Rubrik: Lag (2008:7) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 301R2157
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.


Ändring 2008:601
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 22 §§
Ikraftträdande: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Rubrik: Lag (2008:601) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.


Ändring 2008:913
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 5 §; ny 1 kap 10 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Rubrik: Lag (2008:913) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2009:361
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 3 §, 14 kap. 1, 2, 3, 6 §§; nya 1 kap. 5 a §, 14 kap. 2 b §, 16 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
Rubrik: Lag (2009:361) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 306L0048, 307L0044, 385L0611, 308L0018
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 3 kap. 2 § eller 14 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.
3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller andelar i ett kreditinstitut i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt 14 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2 november 2009.


Ändring 2009:504
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:504) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2009:616
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262, EUTL177/2006 s1, EUTL81/2008 s38
Rubrik: Lag (2009:616) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 306L0048, 308L0024
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Ett tillstånd för ett kreditmarknadsföretag att driva finansieringsrörelse som gäller vid ikraftträdandet ska fortsätta att gälla.


Ändring 2009:711
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 kap. 18 §; ändr. 10 kap. 1, 18, 19, 20, 22, 23, 38, 40 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26 §§, 17 kap. 1 §; nya 10 kap. 25 a, 25 b, 40 a §§, 12 kap. 7 a, 17, 18, 24 a §§, 17 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
Rubrik: Lag (2009:711) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 305L0056, 304R0139, 301R2157, 303R1435
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om europabolags och europakooperativs flyttning av säte där bolagsstämmans eller föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.


Ändring 2010:760
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Rubrik: Lag (2010:760) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2010:843
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Rubrik: Lag (2010:843) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2010:1530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 25 a §, 12 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Rubrik: Lag (2010:1530) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2010:1853
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Rubrik: Lag (2010:1853) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2010:1866
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Rubrik: Lag (2010:1866) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2011:460
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Rubrik: Lag (2011:460) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2011:768
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL331/2010 s120
Rubrik: Lag (2011:768) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 310L0078

Ändring 2011:830
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap.1 §; ny 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Rubrik: Lag (2011:830) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2011:883
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
Rubrik: Lag (2011:883) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 309L0065

Ändring 2011:898
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraftträdande: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Rubrik: Lag (2011:898) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.


Ändring 2012:193
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 6 a §, rubr. närmast före 13 kap. 6 a §; ny 13 kap. 6 b §
Ikraftträdande: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
Rubrik: Lag (2012:193) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 310L0078

Ändring 2012:374
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238, EUTL302/2010 s1
Rubrik: Lag (2012:374) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 310R1031

Ändring 2013:106
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Rubrik: Lag (2013:106) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2013:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraftträdande: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Rubrik: Lag (2013:165) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 25 april 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet.


Ändring 2013:231
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 9 §, 12 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Rubrik: Lag (2013:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2013:455
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 15 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40, 40 a §§, 15 kap. 7, 17 §§, 17 kap. 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Rubrik: Lag (2013:455) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.


Ändring 2013:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraftträdande: 2013-11-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Rubrik: Lag (2013:743) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2014:487
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 16 §; ny 13 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Rubrik: Lag (2014:487) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2014:557
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Rubrik: Lag (2014:557) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2014:982
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap. 9, 10, 11 §§, 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 5, 8, 10 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 37 §, 12 kap. 20 §, 13 kap. 3, 4, 6 a, 6 b, 7, 11 §§, 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 7, 11 §§; nya 6 kap. 2 a, 4 c §§, 10 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, 12 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 13 kap. 6 c §, 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 c §
Ikraftträdande: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338
Rubrik: Lag (2014:982) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Celexnr: 313R0575, 313L0036
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om 13 kap. 6 c och 7 §§ samt 15 kap. 15 § och i övrigt den 2 augusti 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.


Ändring 2015:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 15 kap. 1 b, 1 c, 1 d §§; ändr. 1 kap. 5 a §, de nya 15 kap. 1 b, 1 c §§, 15 kap. 8, 9, 11, 14, 18 §§, 17 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 1 §; nya 14 kap. 7 a §, 15 kap. 1 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 15 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146, direktiv 2013/36/EU
Rubrik: Lag (2015:184) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.


Ändring 2015:558
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 13 kap. 6 c, 7 §§, 15 kap. 15 § i 2014:982
Rubrik: Förordning (2015:558) om ikraftträdande av 13 kap. 6 c och 7 §§ och 15 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2015:1029
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 10 kap. 31 §, 13 kap. 6 b, 16 §§, 15 kap. 1 a §, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 13 kap. 5 § sätts närmast före 13 kap. 4 a §; nya 6 a, 6 b, 15 a, 15 b kap., nya 13 kap. 4 a, 5 a, 6 d, 8 a §§, 14 kap. 1 a §, 15 kap. 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 13 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2015:1029) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2016:117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 7, 7 a §§; ny 12 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Rubrik: Lag (2016:117) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2016:346
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 b §, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraftträdande: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179
Rubrik: Lag (2016:346) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016 och tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet.


Ändring 2016:437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 10 kap. 8 d, 9 a, 11 a, 11 b §§, 12 kap. 6 d, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 11 b §§
Ikraftträdande: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Rubrik: Lag (2016:437) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Om ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag vid ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna om redovisningskompetens eller revisionskompetens i 8 kap. 49 a § första stycket tredje meningen och andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) först efter den första årsstämma som hålls efter den 16 juni 2016.
3. Om en kreditmarknadsförening vid ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna om redovisningskompetens eller revisionskompetens i 6 kap. 7 § första stycket tredje meningen och andra stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar först efter den första ordinarie föreningsstämma som hålls efter den 16 juni 2016.


Ändring 2016:626
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Rubrik: Lag (2016:626) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2016:893
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 kap. 2 b §, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Rubrik: Lag (2016:893) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2017:231
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Rubrik: Lag (2017:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2017:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1 a, 8 §§
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Rubrik: Lag (2017:646) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.


Ändring 2017:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 1, 3 §§, 15 kap. 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2017-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353, direktiv 2013/36/EU
Rubrik: Lag (2017:691) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 15 kap. 89 §§ och i övrigt den 3 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.


Ändring 2017:1008
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Rubrik: Lag (2017:1008) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2017:1186
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Rubrik: Lag (2017:1186) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2017:1342
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; nya 6 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 c, 3 d §§
Ikraftträdande: 2018-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120
Rubrik: Lag (2017:1342) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 3 c och 3 d §§ tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet.

Ändring 2018:327
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Rubrik: Lag (2018:327) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2018:725
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 9 §, 12 kap. 1, 2, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11 a, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 29 §§, 13 kap. 1, 10 §§, 15 kap. 19 §; nya 12 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 12 kap. 12 b §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Rubrik: Lag (2018:725) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2018:817
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:817) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Ändring 2018:1397
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; ny 6 a kap. 7 a §, rubr. närmast före 6 a kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2918:1397) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
SFS 2004:297

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2004-05-19

Först inlagd:
2004-06-03

Senast ändrad:
2018-08-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1397