Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Smittskyddsförordning (2004:255)
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Uppslagsord: smittskyddsförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2005:1031
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:1031) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2006:1433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträdande: 2007-02-01
Rubrik: Förordning (2006:1433) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2010:335
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2010-06-01
Rubrik: Förordning (2010:335) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2012:622
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 7 a §, bil. 3
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:622) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2013:186
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Rubrik: Förordning (2013:186) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2013:900
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 7 e, 7 f §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:900) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2014:1295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1295) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2015:159
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 f §; ändr. 5, 7, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 g, 10, 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2015-07-01
Rubrik: Förordning (2015:159) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2015:457
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2015-08-01
Rubrik: Förordning (2015:457) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2015:587
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2015-12-01
Rubrik: Förordning (2015:587) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2016:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträdande: 2016-10-01
Rubrik: Förordning (2016:856) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Ändring 2017:795
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:795) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)
SFS 2004:255

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2004-04-29

Först inlagd:
2004-05-12

Senast ändrad:
2017-07-13

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:795