Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Smittskyddslag (2004:168)
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Uppslagsord: smittskyddslag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2004:877
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 8 kap 1, 2, 5, 9, 12 §§, 9 kap 2 §, nya bil. 1; nya 3 kap 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, bil. 2
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25
Rubrik: Lag (2004:877) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2005:984
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Rubrik: Lag (2005:984) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2006:194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7 §, 6 kap 2 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Rubrik: Lag (2006:194) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2006:661
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:199, bet. 2005/06:SoU27, rskr. 2005/06:303
Rubrik: Lag (2006:661) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2006:831
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 7 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Rubrik: Lag (2006:831) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2006:1571
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 kap 12 §
Ikraftträdande: 2007-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61
Rubrik: Lag (2006:1571) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.
2. Beslut som har meddelats enligt 14 § i den upphävda karantänslagen (1989:290) gäller fortfarande.


Ändring 2007:251
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Rubrik: Lag (2007:251) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2009:309
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 kap. 7 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Rubrik: Lag (2009:309) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2009:498
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:498) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2009:840
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3, 5 §§, 8 kap. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:840) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2009:860
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.1
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:212, bet. 2008/09:SoU26, rskr. 2008/09:314
Rubrik: Lag (2009:860) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2010:334
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236
Rubrik: Lag (2010:334) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2010:672
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Rubrik: Lag (2010:672) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2010:1321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:233 bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971:s2
Rubrik: Lag (2010:1321) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Celexnr: 304R0883, 371R1408
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.


Ändring 2010:1974
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1974) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

Ändring 2012:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, 9 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Rubrik: Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2012:781
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Rubrik: Lag (2012:781) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2012:948
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 9 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:948) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2013:410
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Rubrik: Lag (2013:410) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2013:634
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Rubrik: Lag (2013:634) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2014:763
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:763) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2014:1549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8, 10 §§, 8 kap. 1, 7, 12 §§, 9 kap. 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71
Rubrik: Lag (2014:1549) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2015:146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5, rskr. 2014/15:115
Rubrik: Lag (2015:146) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2016:523
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2016-10-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249
Rubrik: Lag (2016:523) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2017:54
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 3 f §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:54) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2017:376
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Rubrik: Lag (2017:376) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2017:783
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 1, 4 §§
Ikraftträdande: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Rubrik: Lag (2017:783) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Ändring 2018:816
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
SFS 2004:168

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2004-04-07

Först inlagd:
2004-04-20

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1239