Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Uppslagsord: olycka
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2006:547
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:547) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2008:1405
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 1 §, 10 kap 6 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Rubrik: Lag (2008:1405) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2009:1361
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Rubrik: Lag (2009:1361) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2010:519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:519) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2010:977
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Rubrik: Lag (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2010:1289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1289) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2010:1908
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:977
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Rubrik: Lag (2010:1908) om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2014:688
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §, 6 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:688) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2015:234
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Rubrik: Lag (2015:234) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2017:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:53) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Ändring 2017:745
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:745) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
SFS 2003:778

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2003-11-20

Först inlagd:
2003-11-28

Senast ändrad:
2017-07-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:745