Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Ikraftträdande: 2003-07-25
Förarbeten: Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
Uppslagsord: elektronisk kommunikation
Celexnr: 302L0019, 302L0020, 302L0021, 302L0022, 302L0058
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2003:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 22 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Rubrik: Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2005:240
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Bet. 2004/05:TU17, rskr. 2004/05:201
Rubrik: Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2005:493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Rubrik: Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2006:26
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Rubrik: Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2006:586
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 14 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:191, bet. 2005/06:TU16, rskr. 2005/06:331
Rubrik: Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2006:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2006:737
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2007:881
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Rubrik: Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För skada som orsakats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 7 kap. 13 a §.
3. För avgöranden som kammarrätten träffat före ikraftträdandet gäller 8 kap. 19 § i sin äldre lydelse.
4. För överklagade avgöranden som träffats före ikraftträdandet gäller inte de nya bestämmelserna i 8 kap. 23 och 24 §§.


Ändring 2007:1284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträdande: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40
Rubrik: Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2007:1375
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85, EUTL171/2007 s32
Rubrik: Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 307R0717

Ändring 2008:473
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:73, bet. 2007/08:TU13, rskr. 2007/08:228, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s.21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EGTL201/2002 s37
Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 302L0019, 302L0020, 302L0021, 302L0022, L302L0058

Ändring 2008:484
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:86, bet. 2007/08:CU25, rskr. 2007/08:224
Rubrik: Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2008:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträdande: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Rubrik: Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som sägs i 7 kap. 17 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).


Ändring 2008:719
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Rubrik: Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 december 2009. Lag (2009:578).


Ändring 2009:500
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2009:546
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:159, bet. 2008/09:TU17, rskr. 2008/09:239, EGTL108/2002 s7, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51
Rubrik: Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 302L0019, 302L0021, 302L0022
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet och för tvister som avgjorts av tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet.


Ändring 2009:578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraftträdande: 2009-09-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245
Rubrik: Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2009:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2010:497
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297
Rubrik: Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. I fråga om ärenden som har avgjorts av tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet, och som efter överklagande ska prövas av allmän förvaltningsdomstol efter ikraftträdandet, gäller 7 kap. 10 § i sin äldre lydelse.
3. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning ska anses ha ett tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd ska anses förlängd med tio år, om tillståndet gäller längst till och med den 31 december 2015 och inte tidigare har förlängts eller förnyats. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 12 b § ska inte tillämpas på tillstånd som har förlängts före ikraftträdandet och som efter överklagande ska prövas av förvaltningsdomstol efter ikraftträdandet.
4. Äldre föreskrifter om krav på tillstånd för att använda enskilda radiosändare inom ramen för ett tillstånd att använda radiosändare för viss radioanvändning, gäller fortfarande om tillståndet meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2010:720
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Rubrik: Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2010:1973
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2011:590
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL167/2009 s12
Rubrik: Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 309L0140, 302L0020, 302L0021, 302L0022, 309L0136, 302L0058, 309R0544
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Tillståndsvillkor som beslutats enligt 3 kap. 11 § första stycket före den 1 juli 2011 och som inte skulle få beslutas enligt de nya bestämmelserna i 3 kap. 11 § andra eller tredje stycket, upphör att gälla den 26 maj 2016.


Ändring 2012:127
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
Ikraftträdande: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12:JuU28, rskr. 2011/12:166, EUTL105/2006 s54
Rubrik: Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 306L0024

Ändring 2012:285
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:213
Rubrik: Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2012:518
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2012-08-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288–289
Rubrik: Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2013:47
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraftträdande: 2013-03-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:37, bet. 2012/13:TU5, rskr. 2012/13:145, EUTL172/2012 s10
Rubrik: Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 312R0531

Ändring 2013:103
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Rubrik: Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2014:146
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
Ikraftträdande: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24, rskr. 2013/14:184, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12
Rubrik: Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 398L0034, 312R1025

Ändring 2014:211
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:72, bet. 2013/14:TU15, rskr. 2013/14:195, EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s33, EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009 s11, EGTL201/2002 s37, EUTL172/2012 s10
Rubrik: Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Celexnr: 302L0019, 309L0140, 302L0021, 302L0022, 309L0136, 302L0058, 312R0531

Ändring 2014:734
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2016:344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraftträdande: 2016-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:92, bet. 2015/16:TU12, rskr. 2015/16:184
Rubrik: Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 30 april 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en parts rätt att hänskjuta en tvist för avgörande av tillsynsmyndigheten om tvisten har samband med skyldigheter som avser tiden före ikraftträdandet.

Ändring 2016:393
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-06-13
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219
Rubrik: Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2016:536
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Rubrik: Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2016:1311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Rubrik: Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2017:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:113, bet. 2016/17:FöU12, rskr. 2016/17:258
Rubrik: Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Ändring 2018:366
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:24
Rubrik: Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:389

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2003-06-12

Först inlagd:
2003-06-23

Senast ändrad:
2018-05-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:366