Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Uppslagsord: uppdragsutbildning
Stickord: universitet, högskola
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2007:424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men då inte slutfört den har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

Ändring 2010:1779
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Ändring 2012:718
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 8 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Ändring 2013:1177
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 a §
Ikraftträdande: 2014-01-28
Rubrik: Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Ändring 2014:1300
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Ändring 2017:206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Rubrik: Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
SFS 2002:760

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2002-10-10

Först inlagd:
2002-10-30

Senast ändrad:
2017-03-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:206