Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-08-09 genom SFS 2011:927
Myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Avfallsförordning (2001:1063)
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL194/1975 s39, EGTL78/1991 s32, EGTL377/1991 s1, EGTL168/1994 s28, EGTL226/2000 s3, EGTL203/2001 s18
Celexnr: 375L0442, 391L0156, 391L0689, 394L0031, 300D0532, 301D0573
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2002:613
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 p i övergångsbest.
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2002:613) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.


Ändring 2004:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §; nya 11 a, 21 a, 21 b §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:556) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2005:211
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §; nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 4 §, de nya 24, 25 §§; ny 23 §
Ikraftträdande: 2005-08-13
Förarbeten: EUTL37/2003 s24, EUTL345/2003 s106
Rubrik: Förordning (2005:211) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2005:281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ingressen till 2005:211
Rubrik: Förordning (2005:281) om ändring i förordningen (2005:211) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2005:357
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 10 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Rubrik: Förordning (2005:357) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2005:628
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 5; nya 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 21 c §
Ikraftträdande: 2005-08-01
Rubrik: Förordning (2005:628) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2006:59
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2006-04-01
Rubrik: Förordning (2006:59) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2006:1183
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 15 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2006:1183) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2007:381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40 §
Ikraftträdande: 2007-07-12
Förarbeten: EUTL190/2007 s1
Rubrik: Förordning (2007:381) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2008:838
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §; nya 6 a , 23 a §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL266/2006 s1
Rubrik: Förordning (2008:838) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2009:15
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 c §
Ikraftträdande: 2009-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL304/2008 s75
Rubrik: Förordning (2009:15) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på bortskaffande som sker efter den 31 december 2014. För tiden dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett bortskaffande på det sätt som anges i D 16 bilaga 5 inte blir möjligt.

Ändring 2009:1213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §, ny 42 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: EUTL37/2003 s24, EUTL345/2008 s68
Rubrik: Förordning (2009:1213) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2011:35
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 50 §§
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:35) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2011:633
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46, 47, 49 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:633) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2011:821
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
Rubrik: Förordning (2011:821) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Ändring 2011:927
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 2001:1063

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-12-06

Upphävandedatum:
2011-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:821