Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (2001:512) om deponering av avfall
Ikraftträdande: 2001-07-16 överg.best.
Förarbeten: EGTL182/1999 s1
Uppslagsord: avfall
Stickord: deponering
Celexnr: 399L0031
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2001:1078
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:1078) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2005:424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 §; ny 15 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Rubrik: Förordning (2005:424) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2008:724
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2008-09-01
Rubrik: Förordning (2008:724) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2008:839
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:839) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2011:34
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2011:631
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 §; ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:631) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2011:999
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraftträdande: 2011-10-18
Rubrik: Förordning (2011:999) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2012:371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 8, 15, 17, 30 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträdande: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL328/2011 s 49, EUTL304/2008 s75, EGTL182/1999 s1
Rubrik: Förordning (2012:371) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Celexnr: 311L0097, 308R1102, 399L0031

Ändring 2013:264
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35, 40 §§
Ikraftträdande: 2013-06-18
Rubrik: Förordning (2013:264) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2013:320
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:320) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2015:532
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2015-09-08
Rubrik: Förordning (2015:532) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2016:801
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 33, 34 §§
Ikraftträdande: 2016-08-02
Rubrik: Förordning (2016:801) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2016:1196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1196) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Ändring 2018:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. a4 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Rubrik: Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
SFS 2001:512

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-06-07

Först inlagd:
2001-06-20

Senast ändrad:
2018-05-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:508