Författningen har upphävts / ska upphävas 2016-05-20 genom SFS 2016:354
Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Tobaksförordning (2001:312)
Ikraftträdande: 2001-07-01
Uppslagsord: tobaksförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2002:635
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2002-09-30
Rubrik: Förordning (2002:635) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Ändring 2004:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:972) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Ändring 2010:1380
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1380) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Ändring 2013:898
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:898) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Ändring 2014:832
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2014-08-01
Rubrik: Förordning (2014:832) om ändring i tobaksförordningen (2001:312)

Ändring 2016:354
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 2001:312

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-05-31

Upphävandedatum:
2016-05-20

Först inlagd:
2001-06-12

Senast ändrad:
2016-04-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:832