Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Förordning (2001:100) om den officiella statistiken
Ikraftträdande: 2001-04-01 överg.best.
Uppslagsord: officiell statistik
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2001:997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:997) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.

Ändring 2002:655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-08-01
Rubrik: Förordning (2002:655) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2003:19
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-03-01
Rubrik: Förordning (2003:19) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2004:7
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-03-01
Rubrik: Förordning (2004:7) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2004:943
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §, bil.
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den oficiella statistiken

Ändring 2005:88
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-05-01
Rubrik: Förordning (2005:88) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2006:381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:381) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2008:664
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-08-01
Rubrik: Förordning (2008:664) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2009:205
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-04-01
Rubrik: Förordning (2009:205) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2009:1189
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1189) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2010:145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-04-01
Rubrik: Förordning (2010:145) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2011:665
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:665) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2011:943
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr.17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Rubrik: Förordning (2011:943) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2011:1457
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1457) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2012:717
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:717) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2013:946
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 §; ändr. 4, 7, 13 §§, rubr. närmast före 4 §, bil.; nya 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d, 15 §§
Ikraftträdande: 2013-12-31
Förarbeten: EGTL306/2011 s41
Rubrik: Förordning (2013:946) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Celexnr: 311L0085

Ändring 2016:823
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §, rubr. närmast före 13 §; ny 13 a §
Ikraftträdande: 2016-09-01
Rubrik: Förordning (2016:823) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2017:295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-06-01
Rubrik: Förordning (2017:295) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2018:35
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-02-15
Rubrik: Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2018:359
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Rubrik: Förordning (2018:359) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Ändring 2018:1527
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 c §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Rubrik: Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
SFS 2001:100

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-03-15

Först inlagd:
2001-03-27

Senast ändrad:
2018-08-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1527