Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Lag (2001:99) om den officiella statistiken
Ikraftträdande: 2001-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:27, bet. 2000/01:FiU15, rskr. 2000/01:151
Uppslagsord: officiell statistik
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2003:233
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:95, bet. 2002/03:FiU25, rskr. 2002/03:188
Rubrik: Lag (2003:233) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Ändring 2009:490
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:490) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Ändring 2009:835
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:835) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Ändring 2013:945
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 7, 10, 11, 12 §§; ändr. 1, 3, 20, 24, 25 §§; nya 3 a, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2013-12-31
Förarbeten: Prop. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr. 2013/14:58
Rubrik: Lag (2013:945) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Ändring 2018:352
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 18, 23 §§, rubr. närmast före 23 §; ändr. 1, 2, 5, 14, 15, 26 §§; ny 15 a §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251
Rubrik: Lag (2018:352) om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
SFS 2001:99

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-03-15

Först inlagd:
2001-03-27

Senast ändrad:
2018-05-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:352