Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet A
Rubrik: Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Ikraftträdande: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Uppslagsord: arbetsmarknadspolitiska program
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2000:1360
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103
Rubrik: Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2001:486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2001:1216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Rubrik: Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2001:1217
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 § i 2001:486
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Rubrik: Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2002:1133
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1 utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Rubrik: Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.


Ändring 2003:1098
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70
Rubrik: Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2004:1324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2005-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121
Rubrik: Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2005:1196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Rubrik: Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2006:1071
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2006-06-29 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Rubrik: Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.
2. För månaderna april-juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.


Ändring 2007:395
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.
2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2007:808
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår 2, 3 §§ i 2007:395
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Rubrik: Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2007:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2, 3 §§; ändr. 4, 7 §§
Ikraftträdande: 2007-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Rubrik: Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2007.
2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.


Ändring 2008:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Rubrik: Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2012:416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233
Rubrik: Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Ändring 2016:1272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Rubrik: Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
SFS 2000:625

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-06-29

Först inlagd:
2000-07-11

Senast ändrad:
2016-12-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:1272