Myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Rubrik: Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Uppslagsord: årsredovisning
Stickord: budgetunderlag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2000:1084
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 1 §
Rubrik: Förordning (2000:1084) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2001:722
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 2 §, 10 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:722) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2002:336
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:336) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2002:1061
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §; ny 7 kap 3 §
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best
Rubrik: Förordning (2002:1061) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2003.
2. För räkenskapsåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.


Ändring 2003:282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 2 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:282) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2004:8
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap; ny 9 kap 3 §, rubr. närmast före 9 kap 3 §
Ikraftträdande: 2004-03-01
Rubrik: Förordning (2004:8) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2004:155
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 8 kap 1 §
Ikraftträdande: 2004-06-01
Rubrik: Förordning (2004:155) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2004:1306
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §; ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1306) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2005:797
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:797) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2006:1310
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:1310) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2006.


Ändring 2007:4
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträdande: 2007-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:4) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2006.


Ändring 2007:604
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:604) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008.


Ändring 2007:711
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 9 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2007-11-01
Rubrik: Förordning (2007:711) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2007:1440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 4 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2008-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2008. För en myndighet som inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse behöver årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 inte innehålla en finansieringsanalys.


Ändring 2008:747
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1, 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:747) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2009.


Ändring 2011:229
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:229) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Ändring 2014:1322
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8 §§; nya 5 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1322) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2015.


Ändring 2014:1433
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 kap. 3 a, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, de nya 9 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 9 kap. 4 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1433) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för 2015.


Ändring 2015:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 kap. 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 6 § sätts närmast före den nya 9 kap. 7 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:383) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelsen om investeringsbudget i 3 kap. 2 § andra stycket tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för 2016.


Ändring 2017:25
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-03-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:25) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
2. Förordningen ska tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen för 2017.

Ändring 2017:862
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:862) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
SFS 2000:605

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-05-31

Först inlagd:
2000-07-04

Senast ändrad:
2017-09-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:862