Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden
Ikraftträdande: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Uppslagsord: viltvårdsområde
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:833
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:833) om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden

Ändring 2017:483
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 §
Ikraftträdande: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Rubrik: Lag (2017:483) om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden
SFS 2000:592

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-06-15

Först inlagd:
2000-07-04

Senast ändrad:
2017-06-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:483