Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):Det finns ingen lydelse tillgänglig för detta dokument. Se länkar ovan.

Besl 92/163/EEG

31992D0163
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1991-07-24

Uppdaterad:
t.o.m.

-