Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):Det finns ingen lydelse tillgänglig för detta dokument. Se länkar ovan.

(EEG) 3080/83

31983R3080
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1983-10-27

Uppdaterad:
t.o.m.

-