Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 139, 30.4.2004, s. 206-320
Rättsakten är upphävd av (EU) 625/2017 2019-12-13, se Fakta & Historik.

Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206-320
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2017-01-01
 Konsoliderad utgåva från 2015-01-01
 Konsoliderad utgåva från 2014-06-01
 Konsoliderad utgåva från 2013-07-01
 Konsoliderad utgåva från 2011-07-29
 Konsoliderad utgåva från 2011-03-11
 Konsoliderad utgåva från 2010-07-05
 Konsoliderad utgåva från 2009-11-01
 Konsoliderad utgåva från 2009-04-20
 Konsoliderad utgåva från 2008-10-28
 Konsoliderad utgåva från 2007-01-01
 Konsoliderad utgåva från 2006-01-01


Det finns ingen lydelse tillgänglig för detta dokument. Se länkar ovan.

(EG) 854/2004

32004R0854
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2004-04-29

Uppdaterad:
t.o.m.

32018R0981