Länk till EU:s officiella tidning (autentisk version):
EUT L 158, 30.4.2004, s. 77-123
Länk till originaldokument i PDF-format (källa:EU:s officiella tidning)
 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77-123
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa:Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2011-06-16
 Konsoliderad utgåva från 2004-04-30


Det finns ingen lydelse tillgänglig för detta dokument. Se länkar ovan.

Dir 2004/38/EG

32004L0038
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2004-04-29

Uppdaterad:
t.o.m.

32004L0038R(09)