Referens i officiella tidningen:
Celexnummer: 31992H0131
Systematiskt register: Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik / Socialpolitik / Arbetsförhållanden / Anställningsförhållanden

Rättslig grund
11957E1551957-03-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Rättsakter som det hänvisas till
31976L0207 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
31984H0635 1984-12-13Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
31990Y0627(05) 1990-05-29Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
51989DC0568 1989-11-29COMMUNICATION FROM THE COMMISSION CONCERNING ITS ACTION PROGRAMME RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY CHARTER OF BASIC SOCIAL RIGHTS FOR WORKERS
51990DC0449 1990-11-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
51991AP0264(01) 1991-10-22Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
52001XB0308(01) 2001-03-08Uppförandekodex för Europeiska centralbanken i enlighet med artikel 11.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken
52015IP0411 2015-11-25Europaparlamentets resolution av den 25 november 2015 om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (2015/2107(INI))
61995CO0089 1996-01-11Domstolens beslut (första avdelningen) den 11 januari 1996. D. mot Europeiska kommissionen. Uppenbart att överklagande inte kan upptas till prövning och att det är ogrundat. Mål C-89/95 P.
61998TJ0136 2000-12-05Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
62001CC0062 2002-01-24Förslag till avgörande av generaladvokat Mischo föredraget den 24 januari 2002. Anna Maria Campogrande mot Europeiska kommissionen. Överklagande - Tjänstemän - Sexuella trakasserier - Kommissionens biståndsskyldighet - Ansvar. Mål C-62/01 P.
92/131/EEG

31992H0131
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1991-11-27

Uppdaterad:
t.o.m. -