Referens i officiella tidningen:
Celexnummer: 31992H0131
Ikraftträdande: ikraftträdande anmälndag
Systematiskt register:

Rättslig grund
11957E1551957-03-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Rättsakter som det hänvisas till
31976L0207 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
31984H0635 1984-12-13Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
31990Y0627(05) 1990-05-29Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
519861P0044 1976-02-09Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor
51989DC0568 1989-11-29Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
51990DC0449 1990-11-06Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
51991AP0264(01) 1991-10-22Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
92/131/EEG

31992H0131
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
1991-11-27

Uppdaterad:
t.o.m. -