I mål om ansvar för sexuellt umgänge med barn har som bevisning åberopats bl.a. video- och ljudinspelningar av förhör med barnen under förundersökningen. Fråga bl.a. om försvararens rätt att få närvara vid sådana förhör och att framställa frågor.


Författningsreferens:
Rättegångsbalken Kap 21; Rättegångsbalken Kap 23

Lagrum:
21 kap. 8 § rättegångsbalken; 23 kap. 10 § andra stycket tredje punkten och 23 kap. 19 § rättegångsbalken
RH 1994:2

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
93-09-17

Målnummer:
B-1162/93