Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk administrativ myndighet fattat beslut om underhållsbidrag?


Lagrum:
31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd; 19 kap. 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 § och 29 § socialförsäkringsbalken (2010:110)
Prop. 1995/96:208 s. 97
Litteratur:
Prop. 1995/96:208 s. 97
RH 2011:63

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-10-12

Målnummer:
ÖÄ2882-11