En personbil, som inhandlats i Tyskland, fick efter registrering i Sverige svenska registreringsskyltar. Personbilen har därefter brukats i Sverige med de ursprungliga tyska registreringsskyltarna. Detta har inte ansetts innebära fara i bevishänseende varför ett åtal för brukande av falskt märke har ogillats.


Lagrum:
14 kap. 7 § och 9 § brottsbalken (1962:700); 7 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
RH 2011:56

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-11-17

Målnummer:
B5889-11