Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.

Brott: Grovt bokföringsbrott m.m.

Fängelse: 2 år 6 månader

Av yttrande från frivården framgår bl.a. att G under flera års tid haft ett omfattande narkotikamissbruk av framför allt kokain och metaamfetamin. Ett tydligt behov av vård och behandling kan konstateras och G:s brottslighet bedöms vara narkotikarelaterad. G har också samtyckt till vård och behandling enligt behandlingsplan. Enligt frivården är en skyddstillsyn med kontraktsvård den lämpligaste påföljden om straffvärdet tillåter. Behandlingen och vården är planerad att äga rum på Kvarnlyckan-Oskarshemmet på Lidingö under ett år enligt Minnesotamodellen.

G har om sina personliga förhållanden tillagt bl.a. att han saknar egen bostad och bor hos sin mor eller moster. För det fall han erhåller en kontraktsvård avser han att utbilda sig inom VVS-området och kan tänka sig en framtid i Sverige även om han inte bestämt sig i denna fråga. Han har inga barn vare sig i Sverige eller i Thailand.

Det kan konstateras att den brottslighet som G begått är av mycket allvarlig beskaffenhet och att de gärningar han fällts till ansvar för uppenbarligen ingått som en del av en större organiserad ekonomisk brottslighet med ett förslaget brottupplägg. Bokföringsbrotten och det grova skattebrottet är med hänsyn till omständigheterna också artbrott som normalt ska följas av fängelse. De grova brotten har var och en också ett sådant straffvärde att det i dessa fall krävs alldeles särskilda skäl att frångå ett frihetsstraff. Vid en samlad bedömning anser rätten att art- och straffvärdet på dessa brott är mycket höga och att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till åtminstone två år och sex månaders fängelse. Det förhållande att G under gärningarna skulle ha haft ett narkotikamissbruk och endast skulle ha uppträtt endast som s.k. målvakt saknar i detta sammanhang betydelse. Vid sådant högt straffvärde kan annan påföljd än ett fängelsestraff inte komma ifråga. Med hänsyn härtill och då några förmildrande omständigheter inte framkommit i målet ska G dömas till fängelse i två år och sex månader.

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-06-21

Målnummer:
B3518-10