Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 1 år 4 månader (R); 8 månader (F)

Av frivårdens yttrande framgår att R, som nu är 30 år, har haft ett blandmissbruk i över tio år och bl.a. använt cannabis, amfetamin och heroin. I likhet med frivården anser hovrätten att det finns ett klart samband mellan missbruket och den aktuella brottsligheten. R har förklarat sig villig att genomgå behandling enligt behandlingsplanen, och behandlingen framstår som lämplig för honom.

Med beaktande av att R nu varit häktad i tre månader är behandlingen, som omfattar ett års institutionsvård, så ingripande att den kan ersätta det fängelsestraff om ett år och fyra månader som annars skulle ha dömts ut.

F, som nu är 23 år, har berättat att hon har haft ett drogmissbruk i omkring fem år. Av frivårdens yttrande framgår att hon under senare tid har använt bl.a. amfetamin, bensodiazepiner och heroin. Hovrätten anser att det finns ett klart samband mellan missbruket och den aktuella brottsligheten. F har förklarat sig villig att genomgå behandling enligt behandlingsplanen, och behandlingen framstår som lämplig för henne.

Med beaktande av att F nu varit häktad i tre månader är behandlingen, som omfattar sex månaders institutionsvård, så ingripande att den kan ersätta det fängelsestraff om åtta månader som annars skulle ha dömts ut.

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-06-14

Målnummer:
B1219-10