Beviskrav och bevisvärdering, särskilt med avseende på fall med motbevisning, i brottmål (förseelse mot trafikförordningen).


Lagrum:
2 kap. 2 § och 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276); 35 kap. 1 brottsbalken (1962:700)
Ekelöf, Rättegång IV, 1992, s. 14, s. 118, s. 144 not 78, s. 145 och s. 148 f.; Stening, Bevisvärde, 1975, s. 111 f; Fitger, Rättegångsbalken 3, s. 35:39; Felaktigt dömda, Rapport från JK:s rättsäkerhetsprojekt, 2006, s. 74 ff; Lambertz, SvJT 2009, s. 4, s. 9 ff och s. 12
Litteratur:
Ekelöf, Rättegång IV, 1992, s. 14, s. 118, s. 144 not 78, s. 145 och s. 148 f.; Stening, Bevisvärde, 1975, s. 111 f; Fitger, Rättegångsbalken 3, s. 35:39; Felaktigt dömda, Rapport från JK:s rättsäkerhetsprojekt, 2006, s. 74 ff; Lambertz, SvJT 2009, s. 4, s. 9 ff och s. 12
RH 2009:13

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-03-16

Målnummer:
B2856-08