Fråga om försäljning via Internet varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens bemärkelse.


Lagrum:
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 6 § bokföringslagen (1999:1078).
Anna-Lena Dahlqvist, Bokföringsbrott och bokföringslagen, 2 u 2005, s. 71; Prop. 1989/90:89 s. 60; Prop. 1998/99:130 s. 381
Litteratur:
Anna-Lena Dahlqvist, Bokföringsbrott och bokföringslagen, 2 u 2005, s. 71; Prop. 1989/90:89 s. 60; Prop. 1998/99:130 s. 381
RH 2008:88

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-11-27

Målnummer:
B1826-08