Kravet på utredningen när parterna begär äktenskapsskillnad utan betänketid och en av dem, enligt ingivet personbevis, bor tillsammans med eget barn under 16 år.


Lagrum:
49 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 5 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230)
Prop. 1973:32 s. 111 f., 141, 143 f.; Tottie, Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, s. 89
Litteratur:
Prop. 1973:32 s. 111 f., 141, 143 f.; Tottie, Lars, Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m., 1990, s. 89
RH 2008:52

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-05-30

Målnummer:
Ö554-08