Frist för väckande av talan enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken om laglottskränkning har inte ansetts kunna bli föremål för återställande av försutten tid.


Lagrum:
58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken (1958:637)
RH 2008:47

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-09-24

Målnummer:
Ö5799-08