Trots att målsägandens berättelse framstått som både trovärdig och tillförlitlig har åtal för våld och förgripelse mot tjänsteman ogillats med hänvisning till att det funnits möjlighet för polis och åklagare att säkra annan relevant bevisning, bl.a. övervakningsfilm.


Lagrum:
35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 17 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)
RH 2008:43

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-02-12

Målnummer:
B944-07