Försökspunkten vid grovt narkotikabrott har inte ansetts uppnådd då någon brottsplan inte fanns vid den tidpunkt då brottet skulle ha kunnat fullbordas.


Lagrum:
1 § 4 p och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
RH 2007:61

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-02-23

Målnummer:
B165-07