En person som mot ersättning åtagit sig att vara ensam styrelseledamot i ett aktiebolag med omfattande verksamhet och vars huvudsakliga deltagande i bolagets verksamhet inskränkt sig till att han undertecknat bolagets skattedeklarationer har dömts för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och vårdslös skatteuppgift.


Lagrum:
11 kap. 5 § första stycket brottsbalken (1962:700) i dess lydelse före den 1 juli 2005; 5 § och 10 § skattebrottslagen (1971:69); NJA 1974 s. 297
NJA 1974 s. 297; NJA 1979 s. 555; NJA 1985 s. 43; NJA 1993 s. 740; NJA 2004 s. 510
RH 2007:56

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-02-05

Målnummer:
B6589-05