Fråga om påföljd för ungdom som dömts för stöld. Även fråga om reformatio in pejus.


Lagrum:
32 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)
Prop. 2005/06:165 s. 72 ff, s. 74 och s. 132
Litteratur:
Prop. 2005/06:165 s. 72 ff, s. 74 och s. 132
RH 2007:53

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-09-25

Målnummer:
B5915-07