Tillgrepp i en självbetjäningsaffär med kassaspärr har inte ansetts som fullbordat snatteri när ingripande skett innan hela kassaområdet har passerats.


Lagrum:
8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
RH 2007:10

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-03-30

Målnummer:
B9087-06