Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.


Lagrum:
25 kap. 5 § och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); Lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
RH 2007:5

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-28

Målnummer:
B2460-05