Fängelsestraffets längd har för en artonåring som skall dömas för grovt narkotikabrott reducerats inte bara med hänsyn till hans ungdom utan även med hänsyn till att hans befattning med narkotikan varit begränsad, av inte särskilt kvalificerad art och motiverats av rädsla.


Lagrum:
3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 23 kap. 5 §, 24 kap. 4 § 2 st. och 29 kap. 1 § och 7 § brottsbalken (1962:700)
RH 2006:64

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-10-04

Målnummer:
B2071-06