Åtal har ogillats på grund av att åklagaren inte lyckats motbevisa den tilltalades påstående om att han handlat i nödvärn. Målsägandens skadeståndstalan har dock delvis bifallits eftersom den tilltalade inte har lyckats styrka att målsäganden varit medvållande.


Lagrum:
24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)
RH 2006:63

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-10-19

Målnummer:
B1335-05