En bilfirma förbjöds genom ett tingsrättsbeslut att vid angivet vite använda ett varu- och näringskännetecken (logotype) för ett visst bilmärke. Fråga om utdömande av vitet.


Lagrum:
7 §, 8 § och 9 § lagen (1985:206) om viten; 25 kap. 9 § brottsbalken (1962:700)

Litteratur:
Rune Lavin, Viteslagstiftningen - En kommentar, 1989, s. 140 och s. 168 ff.
RH 2006:42

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-06-08

Målnummer:
B3688-05